جستجو در سایت

پیام بعد از ثبت درخواست حساب مجزا

درخواست خرید کالا برای شما در وب سایت هدیش ثبت و کالای درخواستی شما رزرو شد. به زودی (در اولین زمان کاری) از طرف پشتیبان هدیش ارتباط نسل نو با شما تماس گرفته خواهد شد و برای ادامه روند خرید و نحوه پرداخت راهنمایی خواهید شد. با تشکر شرکت هدیش ارتباط نسل نو