پیام بعد از ثبت درخواست حساب مجزا

درخواست خرید کالا برای شما در وب سایت هدیش ثبت شد. به زودی از طرف پشتیبان هدیش ارتباط نسل نو با شما تماس گرفته خواهد شد و برای ادامه روند خرید و نحوه پرداخت راهنمایی خواهید شد. با تشکر شرکت هدیش ارتباط نسل نو